Giải đấu Binomo Miễn phí Hàng ngày - Quỹ giải thưởng $ 300

Giải đấu Binomo Miễn phí Hàng ngày - Quỹ giải thưởng $ 300
  • Thời gian cuộc thi: Hằng ngày
  • Giải thưởng: Quỹ giải thưởng $ 300

Mục tiêu
Số dư tối đa khi kết thúc giải đấu
Số lần mua lại
0
Chi phí mua lại
₫ 23,320
Đang bắt đầu cân bằng
₮ 100,00
Số lượng người tham gia
6766
Giải thưởng
60
Bắt đầu
09:00 giờ UTC
Chấm dứt
16:00 giờ UTC


Tất cả những người tham gia bắt đầu cuộc thi với cùng số dư giải đấu. Có thể mua lại nếu số tiền trong tài khoản của bạn và các khoản đầu tư vào các giao dịch chưa được tiết lộ nhỏ hơn 100 ₮ Quy mô của quỹ giải thưởng phụ thuộc vào số lượng người tham gia và số lần mua lại trong giải đấu này.

35-70% của tất cả các khoản tiền gửi của người tham gia được thực hiện trong suốt giải đấu sẽ được chuyển vào quỹ giải thưởng. Quỹ giải thưởng được đảm bảo là $ 300.

Quỹ giải thưởng không được ít hơn số tiền này. Trong trường hợp dịch vụ bảo vệ của Công ty nghi ngờ Khách hàng thực hiện các hành vi gian lận để thành công trong một giải đấu trong thời gian tham gia giải đấu, Công ty có quyền hủy bỏ giải thưởng của Khách hàng hoặc rút Khách hàng không tham gia giải đấu. Theo quyết định của Công ty, các khoản mua lại để tham gia giải đấu có thể được hoàn trả.
Thank you for rating.