Binomo-da nädip goýum we söwda etmeli
Gollanmalar

Binomo-da nädip goýum we söwda etmeli

Binomo, söwda hasabyňyza pul goýmak üçin köp dürli töleg wariantlaryny hödürleýär. Countryurduňyza baglylykda, EUR, USD ýa-da GBP ... ýaly bank geçirişini ýa-da bank kartoçkalaryny ulanyp, Binomo hasabyňyza goýup bilersiňiz. Binomo-da bu bazara nädip goýum goýmalydygyny we goşmaça serişdeleri gazanmalydygyny görkezeliň.