බැංකු කාඩ්පත හරහා Binomo හි අරමුදල් තැන්පත් කරන්න
මඟපෙන්වන්නන්

බැංකු කාඩ්පත හරහා Binomo හි අරමුදල් තැන්පත් කරන්න

බැංකු කාඩ්පත හරහා මුදල් තැන්පත් කරන්නේ කෙසේද? ඔබේ Binomo ගිණුමට අරමුදල් සැපයීම සඳහා ඔබට නිකුත් කරන ලද ඕනෑම බැංකු කාඩ්පතක් භාවිතා කළ හැකිය. එය පුද්ගලීකරණය කළ හෝ පුද්ගලීකරණය නො...
Binomo හි CFD ලොගින් වී වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද
මඟපෙන්වන්නන්

Binomo හි CFD ලොගින් වී වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද

Binomo වෙත පුරනය වන්නේ කෙසේද Binomo ගිණුමට ඇතුල් වන්නේ කෙසේද? ජංගම Binomo යෙදුම හෝ වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න. "පිවිසීම" සහ " පිවිසීම " මත ක්ලික් කරන්න ...
Binomo මත බැංකු හුවමාරුව (Itau, PicPay, Loterica, Boleto Rapido, Paylivre, Pagsmile, Bradesco, Santander) හරහා අරමුදල් තැන්පත් කරන්න
මඟපෙන්වන්නන්

Binomo මත බැංකු හුවමාරුව (Itau, PicPay, Loterica, Boleto Rapido, Paylivre, Pagsmile, Bradesco, Santander) හරහා අරමුදල් තැන්පත් කරන්න

Itau 1. තිරයේ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති "තැන්පතු" බොත්තම ක්ලික් කරන්න. 2. රට තෝරා "Itau" ගෙවීමේ ක්රමය තෝරන්න. 3. තැන්පතු මුදල ඇතුළත් කර "තැන්පතු" ක්ලික් ක...
ADV මුදල් හරහා Binomo හි තැන්පතු අරමුදල්
මඟපෙන්වන්නන්

ADV මුදල් හරහා Binomo හි තැන්පතු අරමුදල්

ADV මුදල් 1.දකුණු පස ඉහළ කෙළවරේ ඇති "තැන්පතු" බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න. 2. "Сuntry" කොටසේ ඔබගේ රට තෝරා "ADVcash" ක්රමය තෝරන්න. 3. තැන්පත් කළ යුතු මුදල ...
Binomo හි ලොග් වී ගිණුම සත්‍යාපනය කරන්නේ කෙසේද
මඟපෙන්වන්නන්

Binomo හි ලොග් වී ගිණුම සත්‍යාපනය කරන්නේ කෙසේද

Binomo වෙත ඔබගේ ගිණුමට පුරනය වී ඔබගේ මූලික ගිණුම් තොරතුරු සත්‍යාපනය කරන්න. ඔබේ Binomo ගිණුම සුරක්ෂිත කිරීමට වග බලා ගන්න - අපි ඔබේ ගිණුම සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට සෑම දෙයක්ම කරන අතරම, ඔබේ Binomo ගිණුමේ ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමට ඔබට බලය ඇත.
Binomo හි සත්‍යාපනය පිළිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න
මඟපෙන්වන්නන්

Binomo හි සත්‍යාපනය පිළිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න

සාමාන්ය ප්රශ්න සත්‍යාපනය යනු කුමක්ද? මට එය අවශ්ය වන්නේ ඇයි? සත්‍යාපනය යනු ඔබගේ අනන්‍යතාවය සහ ගෙවීම් ක්‍රම තහවුරු කිරීමකි (උදාහරණයක් ලෙස, බැංකු කාඩ්පත්). මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ නි...
Binomo වෙත ලියාපදිංචි වී අරමුදල් තැන්පත් කරන්නේ කෙසේද
මඟපෙන්වන්නන්

Binomo වෙත ලියාපදිංචි වී අරමුදල් තැන්පත් කරන්නේ කෙසේද

Binomo ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පහසු පියවර කිහිපයකින්, ඉන්පසු ඔබට ඔබේ Binomo ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කළ හැකි ආකාරය අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු.
Binomo හි ලොගින් වී වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද
මඟපෙන්වන්නන්

Binomo හි ලොගින් වී වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද

සුභ පැතුම්, ඔබ Binomo ගිණුමක් සාර්ථකව ලියාපදිංචි කර ඇත. දැන් ඔබට එම ගිණුම භාවිතා කර පහත නිබන්ධනයේ ඇති ආකාරයට Binomo වෙත ලොග් විය හැක. පසුව අපගේ වේදිකාවේ වෙළඳාම් කළ හැකිය.
Binomo හි Demo ගිණුමක් සමඟ ලියාපදිංචි වී වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද
මඟපෙන්වන්නන්

Binomo හි Demo ගිණුමක් සමඟ ලියාපදිංචි වී වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද

Binomo Demo ගිණුම සැබෑ වෙළඳපල තත්ත්වයන් මත පදනම්ව සැබෑ වෙළඳ පරිසරයක් සමීපව අනුකරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. Demo වෙළඳ පරිසරය හැකිතාක් සමීපව සජීවී වෙළඳ පරිසරය පිළිබිඹු කළ යුතු බවට අපගේ විශ්වාසය, අවංකභාවය - විවෘතභාවය - විනිවිදභාවය යන අපගේ මූලික වටිනාකම් සමඟ සම්පුර්ණයෙන්ම අනුකූල වන අතර සැබෑ වෙළඳපොලේ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා සජීවී ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී බාධාවකින් තොරව සංක්‍රමණයක් සහතික කරයි.